Barnehage i Drammen med utvidet kristen formålsparagraf

Vi gir barnet ditt en god hverdag.

Velkommen til Baltazar Barnehage

Vi er landets eldste menighets-barnehage. Vi tilbyr barna en variert hverdag hvor lek og læring i trygge omgivelser står i sentrum. I vår barnehage har vi kreative og omsorgsfulle voksne som er varme, men samtidig kan sette grenser slik at hvert barn barnet blir sett ut fra sitt ståsted. Vi tilpasser aktivitetene ut fra alder og barnets forutsetninger.

Informasjon angående skolerute

Vinterferie uke 9: 24.2-28.2

Påskeferie: 6.4-13.1
Mai: 1.5 og 21.5
Juni: 1.juni
Siste dag for åpen barnehage før ferie: 17.6

Hvem vi er

Baltazar barnehage er en privat barnehage som eies av Tangen menighet. Vi driver fulltidsbarnehage med utvidet kristen formålsparagraf og Åpen barnehage som er et gratis tilbud for alle barn før skolealder i sammen med en voksen.

Avdelinger

Baltazar Barnehage har to avdelinger. Vår hovedavdeling ligger i det koselige røde huset vårt på Hedensrud i Drammen. Her har vi har et stort og variert uteområdet, med skog og lekeplass i nærmiljøet. Den andre avdelingen er Åpen barnehage i Tangen Arbeidskirke. Et gratis tilbud for hjemmeværende barn og foresatte som er åpen to dager i uken. 

Utvidet kristen formålsparagraf

I vår barnehage har det kristne innholdet en naturlig plass i hverdagen. Vi har laget et årshjul som tar for seg forskjellige kristne temaer gjennom året på lik linje med andre temaer fra rammeplanen.

Slik fungerer det i praksis i vår barnehage:

  • Vi synger alltid kristne bordvers.

  • Vi synger kristne barnesanger på lik linje som andre sanger.

  • Vi har tilgang på cd'er med kristne barnesanger.

  • Når barna spør vil de få svar ut fra et kristent livssyn.

  • Vi samarbeider med Tangen menighet og har jevnlig kontakt via besøk i barnehagen eller vi drar på besøk.

  • De kristne høytidene som jul, påske og pinse blir feiret.

 Last ned Kristent årshjul

Ønsker du å søke om barnehageplass?

For å få barnehageplass i Baltazar barnehage må du søke gjennom Drammen kommune sin portal. Velg Baltazar barnehage under valg av barnehage. Søknadsportalen gir deg oversikt over hva du bør gjøre når og hvordan prosessen foregår.