Baltazar barnehage
Forsiden
Hvor ligger vi
Formålsparagraf
Barnehagens visjon
Barnehagens mål
Ledige plasser
Åpningstider
Ansatte
Priser
Vedtekter
Åpen barnehage
Bildegalleri
Barnehagens mål
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Vi ønsker å skape sosiale kompetente barn i samhandling med andre

Rutiner utgjør byggesteinene i barnets forståelse av sin omverden. Mye av den sosiale læringen foregår i barnets daglige samspill med andre mennesker, og kvaliteten på samspillet barna imellom og mellom barn og voksen bestemmer om utviklingen går i ønsket retning.

Barn lærer gjennom daglige her og nå situasjoner, av reflekterende voksne som er tilstede når barna trenger dem og engasjerer seg i barnas lek.

Dette mener vi er det viktigste vi kan gi barna før skolestart.


( 25/06/2015 )