Baltazar barnehage
Forsiden
Hvor ligger vi
Formålsparagraf
Barnehagens visjon
Barnehagens mål
Ledige plasser
Åpningstider
Ansatte
Priser
Vedtekter
Åpen barnehage
Bildegalleri
Utvidet kristen formålsparagraf
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Baltazar barnehage eies av Tangen menighet og har en utvidet kristen formålsparagraf. I vår barnehage har det kristne innholdet er naturlig plass i hverdagen ved at vi  praksis:

 

- Synger alltid kristne bordvers

- Synger kristene barnesanger på lik linje som andre sanger

- Har tilgang på cdèr med kristne barnesanger

- Når barna spør vil de få svar ut fra et kristent livssyn 

 


( 25/06/2015 )