Baltazar barnehage
Forsiden
Hvor ligger vi
Formålsparagraf
Barnehagens visjon
Barnehagens mål
Ledige plasser
Åpningstider
Ansatte
Priser
Vedtekter
Åpen barnehage
Bildegalleri
Barnehagens visjon
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Vi leker med hverdagen 

sier noe om at barna skal få muligheten til å bruke leken, som er den største arenaen for alle førskolebarn, til å bearbeide opplevelser i hverdagen. Dette kan være hverdagsaktiviteter som opptar barna der og da, eller det kan være opplevelser som trengs å leke med for at de skal bli mer forståelig.

Leken er noe alle barn er opptatt av og ved at vi voksne i barnehagen tilrettelegger, ønsker vi at barna skal få oppleve en god hverdag. Barna får da utviklet se ut fra sine forutsetninger.  


( 22/06/2015 )