Baltazar barnehage
Forsiden
Hvor ligger vi
Formålsparagraf
Barnehagens visjon
Barnehagens mål
Ledige plasser
Åpningstider
Ansatte
Priser
Vedtekter
Åpen barnehage
Bildegalleri
Barnehagens visjon

Vi leker med hverdagen 

sier noe om at barna skal få muligheten til å bruke leken, som er den største arenaen for alle førskolebarn, til å bearbeide opplevelser i hverdagen. Dette kan være hverdagsaktiviteter som opptar barna der og da, eller det kan være opplevelser som trengs å leke med for at de skal bli mer forståelig.

Leken er noe alle barn er opptatt av og ved at vi voksne i barnehagen tilrettelegger, ønsker vi at barna skal få oppleve en god hverdag. Barna får da utviklet se ut fra sine forutsetninger.  


( 22/06/2015 )